Obnova a revitalizácia budov / Nízkoenergetické novostavby

Hlavným predmetom našej činnosti je obnova a revitalizácia budov a realizácia nízkoenergetických stavieb. Projektami a realizáciou obnovy budov a nízkoenergetickými novostavbami sa zaoberáme už od roku 1998 a o našich úspechoch svedčia aj získané ocenenia a certifikáty.

Obnova a revitalizácia budov v našej réžii

Realizujeme nízkoenergetické stavby a stavby s takmer nulovou spotrebou energie v súlade so zákonom číslo 555/2005 Z.z. a súvisiacich predpisov. Prípadne dokážeme zabezpečiť profesionálnu technickú pomoc pri realizácii a obnove na budovy energeticky hospodárne v súlade so zákonom číslo 555/2005 Z.z. a súvisiacich predpisov.

Realizácia kotolní ako najdôležitejšia časť obnovy a revitalizácie budov

Navrhujeme tepelné zdroje šetriace Vaše prevádzkové náklady (nižšia cena energie) využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

 • TEPELNÉ ČERPADLÁ využívajúce energiu vzduchu, vody, zeme. Cena tepla pri tomto riešení je priemerne o 50-75 % nižšia podľa druhu vykurovacej sústavy.
 • SOLÁRNE SYSTÉMY využívajúce energiu slnka pre výrobu tepla a za priaznivých okolností aj výrobu elektrickej energie.
 • KOTOLNE NA BIOPALIVO využívajúce hlavne biomasu (drevený odpad, štiepky, pelety, slama a pod.)
 • OSTATNÉ SYSTÉMY.

Obnova a revitalizácia budov

Obnova a revitalizácia stavieb / Nízkoenergetické stavby

Čo zahŕňa obnova a revitalizácia budov

Obnova a revitalizácia budov znamená opatrenia v dome s cieľom priblížiť sa parametrami a vlastnosťami modernej novostavbe.

Naša spoločnosť Vám pomôžeme maximalizovať úžitok vynaloženej investície. Vďaka profesionálom v oblasti obnovy a revitalizácie budov pre Vás zabezpečíme nasledovné činnosti:

 • Komplexnú kontrolu častí domu odborníkmi (projektanti).
 • Návrh technických riešení a ich porovnanie z hľadiska návratnosti investície.
 • Finančnú analýzu domu a posúdenie možností financovania.
 • Určíme priority a harmonogram prác i etáp modernizácie.
 • Vykonáme opatrenia, ktoré zabezpečia úsporu nákladov a súčasne opatrenia, ktoré znamenajú zlepšenie technického stavu domu.

Energetické úspory v budovách

Najväčšie energetické úspory v rámci realizácie obnovy a revitalizácie budov prinesú nasledovné opatrenia:

Správne zateplenie fasád, okien, striech a pivníc

 • keď si kupujete kabát, skúšate či je dosť teplý, či vydrží dážď a sneh, či sa nerozpadne a dobre sa udržiava. To isté si žiada Vaša fasáda, strecha a každé okno na dome.
 • to čo je normované je vždy len ten najhorší stav, chcite viac, lebo norma sa o pár rokov upraví, ale Váš dom už nie

Optimalizácia zdroja energie (teplo na vykurovanie a teplá voda)

 • centrálny zdroj energie je v súčasnosti najdrahšie riešenie
 • využite vlastný zdroj, ktorý využíva bezplatnú energiu (slnko, voda, zem, vzduch) a nie plyn, ktorý čoskoro nebude a je stále drahší.
 • pri rozhodnutí o konkrétnom zdroji sa poraďte s odborníkom

Naši odborníci Vám pomôžu vo všetkých oblastiach pri obnove Vášho domu či budovy a to od projektovej prípravy, cez ekonomické vyhodnotenie, zabezpečenie potrebných povolení a pomoc pri zabezpečení financovania zámeru. Pomôžeme Vám s výberom dodávateľa, prípadne navrhnuté riešenie zrealizujeme v kompletnej réžii.

V rámci obnovy a revitalizácie budov zabezpečujeme

 • TZB (elektroinštaláciu, rozvody vody, kanalizácie, plynu, vzduchotechniky vrátane dodávky potrebných zariadení).
 • Likvidáciu nebezpečných odpadov oprávnenou firmou v zmysle zákona (azbestocementové kanalizácie).
 • Zateplenie fasád, striech, pivníc, výmenu okien a dverí a pod.
 • Výmenu výťahu vrátane potrebných stavebných úprav a zabezpečenie údržby a servisu.
 • Ostatné stavebné úpravy a práce podľa dohody.