Sme malá spoločnosť, ktorú tvoria ľudia s viac ako 23- ročnou praxou v stavebníctve. Od svojich začiatkov v roku 1993 sme začali pracovať v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, kde sme sa kvalitnou prácou presadili na trhu nízkoenergetických stavieb.

Postupne začal dopyt po nízkoenergetických stavbách aj na Slovensku. Naše skúsenosti zo zahraničia sme začali využívať aj u nás a naše stavby sme neustále zlepšovali, najmä vo vzťahu k ich energetickej náročnosti. Toto nás neskôr priviedlo k nevyhnutnosti špecializovať sa na obnoviteľné zdroje energií.

Táto špecializácia so sebou priniesla logicky aj prácu na obnovách stavieb, ale aj nový prístup k návrhom novostavieb. Tak sme vybudovali team odborných partnerov, špecialistov pre každý odbor a dnes sme schopní komplexne zabezpečiť obnovu stavieb, aj novostavbu, a to aj značného rozsahu.