Solárny zásobník teplej vody SBB 300-600 plus

Stacionárny zásobník SBB je miestom, do ktorého prúdi všetka energia. Vďaka možnostiam paralelného pripojenia na solárne zariadenie, kondenzačné zariadenie, elektrické prídavné vykurovanie alebo k tepelnému čerpadlu sa stáva veľkým rozhraním a zberným miestom pre najrôznejšie systémy domácej energetiky. Zásobník je presvedčivý predovšetkým z hľadiska svojích vnútorných hodnôt. Jeho dva špeciálne rúrkové výmenníky tepla prenášajú teplo mimoriadne dobre a účinne. Pritom sú odolné voči pôsobeniu vodného kameňa rovnako ako celý vnútorný plášť, vybavený špeciálnym smaltom. Prevádzkový tlak až maximálne 10 barov dokáže spoľahlivo zásobovať teplou vodou aj väčšie domácnosti.

Najdôležitejšie znaky

  • Menovitý objem 300 /400/ 600 litrov
  • Špeciálny solárny zásobník
  • Na zásobovanie ľubovoľného počtu odberných miest
  • Na ochranu pred koróziou je sériovo vybavený ochrannou anódou
  • Možnosť prevádzky tepelných čerpadiel
  • Priemer bez tepelnej izolácie 770 mm (zásobník 600 litrov)