Ekonomický a ekologický význam ventilačných systémov

Moderné ventilačné jednotky Vám zabezpečia nielen zdravý vzduch na dýchanie, ale zabránia aj vzniku plesní. Predstavujú jednu z významných možností ako dosiahnuť výrazné energetické úspory.  Tieto vetracie systémy totiž dokážu znova zadržať a využiť až 90 % energie stratenej pri konvenčnom vetraní oknom.

Vďaka tomu nielen šetríte svoje náklady, ale i významne prispievate k ochrane životného prostredia.

 

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na ventilačné jednotky? Vyplňte náš dotazník, my Vás kontaktujeme a oboznámime s potrebnými podkladmi. Následne pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Produktové skupiny ventilačných systémov STIEBEL-ELTRON

Integrálne prístroje s centrálnym prívodom vzduchu

Centrálne ventilačné systémy preberajú prívod a odvod vzduchu z bytov a rodinných domov. Prístroj nasáva odpadový vzduch a privádzaný vzduch centrálne z jednotlivých miestností, prípadne ho do nich privádza. Okrem toho sa integrálne systémy starajú o teplo domova a teplú vodu.

Jednotlivé podtypy ventilačných systémov a technické špecifikácie nájdete na stránke dodávateľa STIEBEL-ELTRON.

Integrálne prístroje s decentralizovaným prívodom vzduchu

Centrálne ventilačné systémy preberajú prívod a odvod vzduchu z bytov a rodinných domov. Prístroj nasáva odpadový vzduch centrálne z jednotlivých miestností, decentralizovane do nich privádza čerstvý vzduch. Okrem toho sa integrálne systémy starajú o teplo domova a teplú vodu.

Jednotlivé podtypy ventilačných systémov a technické špecifikácie nájdete na stránke dodávateľa STIEBEL-ELTRON.

Vetracie jednotky s teplovodným tepelným čerpadlom

Centrálne vetracie systémy preberajú funkciu vetracieho zariadenia v bytoch a rodinných domoch a ich zásobovanie teplou vodou. Odpadový vzduch sa z jednotlivých miestností odsáva prostredníctvom zariadenia centrálne. Privádzaný vzduch sa privádza decentralizovane.

Jednotlivé podtypy vetracích systémov a technické špecifikácie nájdete na stránke dodávateľa STIEBEL-ELTRON.

Ventilačné jednotky s rekuperáciou tepla

Ventilačné systémy zaisťujú centrálne regulovaný prívod čerstvého vzduchu do celého domu. Až 93 % tepla z odpadového vzduchu je získavané späť pomocou krížového protiprúdového výmenníka tepla. Vďaka kompaktnej konštrukcii si nájde miesto v každej pivnici alebo domácej dielni. Presvedčivá je aj varianta pre poschodové obytné domy.

Jednotlivé podtypy ventilačných systémov a technické špecifikácie nájdete na stránke dodávateľa STIEBEL-ELTRON.

Ventilačné systémy regulované podľa potreby bez rekuperácie tepla

V jednotlivých miestnostiach, ako kuchyňa alebo kúpeľňa, zabezpečujú vetracie prístroje regulované podľa potreby automatickú ventiláciu. Disponujú zabudovaným snímačom vlhkosti, ktorý riadi vetrací prístroj v závislosti od vlhkosti vzduchu. Spotrebovaný vzduch sa vedie pomocou integrovaného odvetrávacieho ventilátora von. Prostredníctvom elementov na prívod vzduchu v obytnej časti sa môže privádzať čerstvý vzduch a celý byt sa vetrá podľa potreby.

Jednotlivé podtypy ventilačných systémov a technické špecifikácie nájdete na stránke dodávateľa STIEBEL-ELTRON.

Pružný systém rozdeľovania vzduchu LVE

Pri moderných, dobre izolovaných budovách je automatické vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla už takmer samozrejmosťou. Kto sa včas rozhodne, môže potrebný systém rozdeľovača vzduchu položiť priamo spolu s vedeniami pre kúrenie a inštalácie a nechať zabudovať do podláh, stien či stropov. Takto sú pri novostavbách vetracie potrubia skryté v izolačnej vrstve medzi betónovou podlahou a poterom. Pre toto riešenie ponúka STIEBEL ELTRON systém LVE a iné. K dispozícii je množstvo rôzneho príslušenstva pre rozvody, ale aj pre ovládanie vetracích jednotiek.

Technické špecifikácie nájdete na stránke dodávateľa STIEBEL-ELTRON.

Rozsiahle vetracie systémy

Pri moderných, dobre izolovaných budovách je vetracie zariadenie nevyhnutné jednak z dôvodov na úsporu množstva tepla a chladu, ale aj pre splnenie potrebnej výmeny vzduchu v budove a ochrany zdravia osôb a konštrukcií stavby. Takéto projekty preto nevyhnutne posudzujeme ako individuálne a to z prevádzkových dôvodov a následne navrhneme vhodný spôsob vetrania s rekuperáciou zväčša s použitím výrobkov rôznych dodávateľov, podľa potreby – dbáme však na vyhovujúcu kvalitu a jednoduchosť riešenia. Spolupracujeme s renomovanými firmami v odbore, kde je zabezpečena spoľahlivosť výrobkov a ich technické riešenie.

Našimi partnermi sú firma HOVAL, ATREA, Systemair, a pod.