Názov: SUPERMARKET COOP JEDNOTA Kokava nad Rimavicou – novostavba Termín: Nov. 2012
Krátky popis: Zdroj vykurovania a chladenia z OZE, chladenie predajne, získavanie odpadového tepla z chladiarenských / mraziarenských zariadení a pomoc pri doprojektovaní stavby.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 23 E cool s WPIC modulom, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 400 E cool, elektrické vykurovacie teleso STIEBEL ELTRON BGC/45 do nádrže, regulácia STIEBEL ELTRON SOM 6, kanálové fan-coil jednotky CIAT UTA COMPACT 295/03 Y STD 4T s príslušenstvom, vzduchotechnické rozvody a difúzne anemostaty s príslušenstvom, CIAT kazetový fan-coil MELODY 634 4T FC, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie. Projektová dokumentácia.

 

 

Názov: COOP JEDNOTA Krupina – novostavba, J. C. Hronského Termín: Sept. 2013
Krátky popis: Zdroj vykurovania a chladenia z OZE, chladenie predajne, získavanie odpadového tepla z chladiarenských / mraziarenských zariadení, vykurovanie  a chladenie fan-coil podstropné jednotky zázemie úsporné konvektory, chladenie skladu zeleniny a pomoc pri doprojektovaní stavby.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 10 ACS, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 200 E cool, elektrické vykurovacie teleso STIEBEL ELTRON BGC/45 do nádrže, regulácia STIEBEL ELTRON SOM 6, konvektory STIEBEL ELTRON CNS 50 UE, konvektor STIEBEL ELTRON CNS 75 U, podstropné fan-coil jednotky CIAT MAJOR LINE 402C s príslušenstvom, podstropný fan-coil CIAT MAJOR LINE 302C, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie. Projektová dokumentácia.

 

 

Názov: Bytový dom Zvolen – obnova, Termín: Dec. 2011
Krátky popis: Zdroj vykurovania a teplej vody z OZE so záložným zdrojom, vybudovanie vlastného zdroja energie bolo súčasťou obnovy domu spolu s odpojením od centrálnej dodávky tepla. Išlo len o jednu súčasť obnovy domu bez, ktorej nemohla fungovať ekonomika domu a celú obnovu sme pripravovali spolu s kolegami, tak aby to bolo pre vlastníkov prijateľné. Vykurovanie a príprava teplej vody tepelnými čerpadlami s doplnkovým zdrojom plynovými kotlami. Súčasťou bolo vybudovanie potrubného rozvodu od a k tepelným čerpadlám, prívod plynu s plynovou kotolňou, rekonštrukcia stúpacích vedení v bytových jadrách spojená s likvidáciou azbestovej kanalizácie, nové rozvody plynu, vody spojene s tepelnou izoláciou, rekonštrukcia elektroinštalácie v dome. Samozrejme nový zdroj tepla a teplej vody s vyregulovaním cirkulácie. Vlastníci však neschválili realizáciu najhoršej časti rozvodu čo sú ležaté rozvody. Následne sa vykonalo vyregulovanie sústavy vykurovania vzhľadom na predošlé zateplenie objektu podľa našeho návrhu.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 47 – 3 ks, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 700 E, regulácia STIEBEL ELTRON WPMII a MSM, zásobník STIEBEL ELTRON SBB 1001 a SBB 1001SOL, izolácia zásobníkov STIEBEL ELTRON WDH 1001 SBB, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie (čerpadlá, ventily, klapky, expanzné nádoby, rozvody, kabeláže…). Doskový výmenník tepla pre ohrev TÚV. Plynový kondenzačný kotol BUDERUS Logamax Plus 162-45 2 ks.  Projektová dokumentácia pre obnovu a zdroj tepla.

 

 

Názov: SUPERMARKET COOP JEDNOTA Podlavice – náhrada Termín: Nov. 2013
Krátky popis: Náhrada zdroja vykurovania a prípravy teplej vody z OZE, vetranie predajne s rekuperáciou tepla, získavanie odpadového tepla z chladiarenských / mraziarenských zariadení, úprava vykurovania  a doplnenie vykurovania s ventilátorom parapetné jednotky, zázemie doplnenie radiatorov, zrealizovanie vetrania s rekuperáciou tepla, identifikácia miest s vysokou spotrebou energie a odstránenie príčin, chladenie skladu zeleniny a pomoc pri doprojektovaní stavby. Niektoré časti môžu byť aj v rozsahu odporúčania.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 23 E – 2 ks, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBS 1000 E, elektrické vykurovacie teleso STIEBEL ELTRON BGC/45 do nádrže, regulácia STIEBEL ELTRON SOM 7, parapetný fan-coil STIEBEL ELTRON AUK 28 – 3 ks, hydraulická výhybka VIESSMANN 8 m3/hod., Rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX Multi 6000, vzduchotechnické potrubia a zariadenia, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie. Projektová dokumentácia vykurovania, vzduchotechniky, zdroja tepla a vyregulovania.

Odporúčania pre investora na úprave vybavenia predajne v oblasti chladiarenskych zariadení a spôsobe prevádzky objektu.

 

Názov: COOP JEDNOTA Nenince – novostavba Termín: Dec. 2013
Krátky popis: Zdroj vykurovania a chladenia z OZE, chladenie predajne, získavanie odpadového tepla z chladiarenských / mraziarenských zariadení, vykurovanie  podlahovým kúrením v kombinácii s radiatormi zázemie, chladenie fan-coil stropné kazetové jednotky v predajni a zázemie parapetný fan-coil chladenie skladu zeleniny, pomoc pri doprojektovaní stavby a návrh opatrení pre prevádzku
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (zem / voda) STIEBEL ELTRON WPF 10 M, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 200 E, akumulátor chladu STIEBEL ELTRON SBP 200 E cool, elektrické vykurovacie teleso STIEBEL ELTRON BGC/45 do nádrže,  sada pre pripojenie primárneho okruhu STIEBEL ELTRON WPSB 308 E,  fan-coil STIEBEL ELTRON ACKH 12 – 2 ks, fan-coil parapetný STIEBEL ELTRON ACTH 40, čerpadlové skupiny STIEBEL ELTRON WPKI HK E a WPKI HKM E, rozdeľovač pre pripojenie čerpadlových skupín WPKI HKV, regulátor Oventrop Regtronic RN-B, regulácia tepelného čerpadla WPMII, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie. Prvky primárneho okruhu GEROtop a hydrogeologické práce. Podlahové vykurovanie a radiátory. Projektová dokumentácia a poradenstvo.

 

 

Názov: SUPERMARKET COOP JEDNOTA Krupina – prestavba, Malý Rink Termín: Sept. 2014
Krátky popis: Zdroj vykurovania a chladenia z OZE, chladenie a vykurovanie predajne, získavanie odpadového tepla z chladiarenských / mraziarenských zariadení, vetranie s rekuperáciou tepla, chladenie skladu zeleniny, ohrev teplej úžitkovej vody a pomoc pri doprojektovaní stavby.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (zem / voda) STIEBEL ELTRON WPF 16 E, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 400 E cool, rozdeľovač pre pripojenie primárneho zdroja STIEBEL ELTRON WPSV 40-4, elektronický prietokový ohrievač STIEBEL ELTRON DHB-E 18 SLi electronic, regulácia STIEBEL ELTRON SOM 7 plus, trojcestné prepínacie ventily STIEBEL ELTRON HUV 1 – 4 ks, dvojcestné prepínacie ventily Belimo DN25 – 3 ks, Doskový výmenník s izoláciou AlfaLaval CB 60-30H, Primárny okruh REHAU a práce hydrogeológa, Vetranie s rekuperáciou tepla ATREA DUPLEX Multi Eco 5500 , Podlahové vykurovanie UPONOR a radiatory KORADO v neprístupných častiach, Dverová clona MULTIVAC, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie. Projektová dokumentácia. Na stavbe došlo k množstvu zmien a uplatnených požiadaviek počas realizácie – investorovi sme vyhoveli…

 

 

Názov: COOP JEDNOTA Detva – prestavba, Nový svet Termín: Nov. 2014
Krátky popis: Zdroj vykurovania a chladenia z OZE, chladenie a vykurovanie predajne, získavanie odpadového tepla z chladiarenských / mraziarenských zariadení,  chladenie skladu zeleniny, ohrev teplej úžitkovej vody a pomoc pri doprojektovaní stavby.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 13 E cool, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 200 E cool, elektronický prietokový ohrievač STIEBEL ELTRON DHB-E 13 SLi electronic, regulácia STIEBEL ELTRON SOM 6 plus, dvojcestné prepínacie ventily Belimo DN25 – 3 ks, okruh vykurovanie zázemie a radiatory KORADO, podstropné fan-coilové jednotky CIAT MAJOR LINE 402C s príslušenstvom – 3 ks, fan-coil parapetný STIEBEL ELTRON ACTH 40, čerpadlové skupiny STIEBEL ELTRON WPKI HKM E a rozdeľovač WPKI HKV,   regulácia tepelného čerpadla WPMII, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie. Projektová dokumentácia. Na stavbe došlo k množstvu zmien a uplatnených požiadaviek počas realizácie – investorovi sme vyhoveli…

 

 

Názov: Bytový dom Banská Bystrica – obnova, Termín: Okt. 2012
Krátky popis: Zdroj vykurovania a teplej vody z OZE so záložným zdrojom, vybudovanie vlastného zdroja energie bolo súčasťou obnovy domu spolu s odpojením od centrálnej dodávky tepla. Išlo len o jednu súčasť obnovy domu bez, ktorej nemohla fungovať ekonomika domu a celú obnovu sme pripravovali spolu s kolegami, tak aby to bolo pre vlastníkov prijateľné. Vykurovanie a príprava teplej vody tepelnými čerpadlami s doplnkovým zdrojom elektrokotlami. Súčasťou bolo vybudovanie potrubného rozvodu od a k tepelným čerpadlám, nová elektrická prípojka pre tepelné čerpadlá od trafostanice. Samozrejme nový zdroj tepla a teplej vody s napojením na existujúce rozvody. Vlastníci odložili prestavbu ležatých rozvodov, ako najhoršej časti rozvodu na neskôr. Vykonalo sa vyregulovanie sústavy vykurovania vzhľadom na zateplenie objektu podľa našeho návrhu.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 20 A basic – 4 ks, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 700 E, regulácia STIEBEL ELTRON WPMII a MSM, zásobník STIEBEL ELTRON SBB 751 a SBB 751 SOL, izolácia zásobníkov STIEBEL ELTRON WDH 751 SBB, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie (čerpadlá, ventily, klapky, expanzné nádoby, rozvody, kabeláže…). Doskový výmenník tepla AlfaLaval pre ohrev TÚV. Elektrokotol PROTHERM Raja 27 kW 2 ks.  Projektová dokumentácia pre obnovu a zdroj tepla.

 

 

Názov: Bytový dom Devínska nová Ves – obnova, projekt EU-GUGLE Termín:  Jan. 2015 – Dec. 2016
Krátky popis: Zdroj vykurovania a teplej vody z OZE so záložným zdrojom, vybudovanie vlastného zdroja energie bolo súčasťou obnovy domu spolu s odpojením od centrálnej dodávky tepla. Išlo len o jednu súčasť obnovy domu bez, ktorej nemohla fungovať ekonomika domu a celú obnovu sme pripravovali spolu s teamom projektantov, tak aby to bolo pre vlastníkov prijateľné a splnili podmienky projektu EU-GUGLE. Vykurovanie a príprava teplej vody tepelnými čerpadlami s doplnkovým zdrojom elektrickými výhrevnými vložkami, využitie fotovoltaickej energie pomocou Smart systému. Súčasťou projektu riešeného v teame bolo vetranie s rekuperáciou bytov, úprava a vybudovanie potrubného rozvodu od a k tepelným čerpadlám, rekonštrukcia stúpacích vedení v bytových jadrách spojená s likvidáciou azbestu, rekonštrukcia elektroinštalácie v dome. Samozrejme nový zdroj tepla a teplej vody s vyregulovaním cirkulácie. Nová prípojka studenej vody a odpojenie od doterajšieho zásobovania. Vykonalo sa vyregulovanie sústavy vykurovania vzhľadom na predošlé zateplenie objektu podľa našeho návrhu. Tomu všetkému zodpovedali stavebné úpravy všetých konštrukcií.
Predmet dodávky: Tepelné čerpadlo (vzduch / voda) STIEBEL ELTRON WPL 23 E – 4 ks, akumulátor tepla STIEBEL ELTRON SBP 1000 E, regulácia STIEBEL ELTRON WPM3 a MSM, zásobník STIEBEL ELTRON SBB 800 WP SOL – 2 ks, izolácia zásobníkov STIEBEL ELTRON WDH 800 SBB, výhrevné telesá STIEBEL ELTRON BGC 6 kW/45 pre vykurovanie – 4 ks, výhrevné telesá STIEBEL ELTRON FCR 28/120  – 2 ks pre teplú vodu, Zostava fotovoltaických panelov STIEBEL ELTRON TEGREON 270 P – 37 ks, striedač SMA SunnyTryPower 10000TL-20, SMA Sunny Home Manager, SMA Fun zásuvky – 8 ks, Router, inštalačné príslušenstvo hydrauliky a elektroinštalácie (čerpadlá, ventily, klapky, expanzné nádoby, rozvody, kabeláže…). Projektová dokumentácia. Vyregulovanie UK a cirkulácie TÚV.