Základný princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na iné vynaložením vonkajšej práce. Obvykle z chladnejšieho miesta na teplejšie.

Výhody tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá efektívne využívajú energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody, t.j. využívajú obnoviteľné zdroje energie, čím významne prispievajú k ochrane životného prostredia.

Inštalácia tepelných čerpadiel je vhodná najmä na nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie) v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka progresívnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie tepelné čerpadlá výrazne znižujú prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody (až o 75 %).

 

Máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na tepelné čerpadlá? Vyplňte náš dotazník, my Vás kontaktujeme a oboznámime s potrebnými podkladmi. Následne pripravíme cenovú ponuku na mieru.

 

Tepelné čerpadlá od profesionálov

Naša spoločnosť  Vám tepelné čerpadlá  zabezpečí ako komplexnú službu, t.j. od poradenstva a projektovej prípravy cez samotnú realizáciu až po spustenie do činnosti, zaškolenie obsluhy a realizáciu záručného i pozáručného servisu.

Kompletná realizácia projektu tepelných čerpadiel zahŕňa aj montáž vykurovacej, či chladiacej sústavy akéhokoľvek druhu, vrátane elektroinštalácie, prípadne inej časti technického zariadenia budov.

Dodávateľom tepelných čerpadiel, ktoré sa nám v praxi najviac osvedčili, je významná nemecká spoločnosť STIEBEL-ELTRON, výrobca tepelných čerpadiel najvyššej kvality v rôznych cenových kategóriách.

 

Zaujíma Vás, aké máte možnosti získať dotáciu na tepelné čerpadlá, prípadne iné zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energií? Preskúmajte našu stránku dotácie a v prípade, že niečomu nebudete rozumieť, radi Vám poradíme.

Druhy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá Vzduch / voda

 

Chladenie aktívne

Zdroj tepla je vzduch, z ktorého odoberáme pomocou tepelného čerpadla tzv. nízkopotenciálové teplo a za pomoci kompresora s pridaním elektrickej energie na jeho pohon dokážeme tento nízky teplotný potenciál zvýšiť a následne odovzdať do vody a využiť vo vykurovacej sústave a pri ohreve teplej úžitkovej vody.

Na odoberanie nízkopotenciálového tepla nám slúži ventilátor, ktorý privádza vzduch na výparník, kde vstupujú vlhké pary chladiva, ktoré obieha v systéme tepelného čerpadla, pričom mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné a naopak na základe fyzikálnych javov.

 

Tepelné čerpadlá Zem / voda

 

Chladenie pasívne a aktívne

Zdroj tepla je zem, z ktorej odoberáme pomocou tepelného čerpadla tzv. nízkopotenciálové teplo a za pomoci kompresora s pridaním elektrickej energie na jeho pohon dokážeme tento nízky teplotný potenciál zvýšiť a následne odovzdať do vody a využiť vo vykurovacej sústave a pri ohreve teplej úžitkovej vody.

Na odoberanie nízkopotenciálového tepla nám slúži zemný kolektor zvislý alebo horizontálny, ktorým preteká zmes vody a glykolu a privádza sa na výmenník, kde odovzdá teplo chladivu, ktoré obieha v systéme tepelného čerpadla.

 

Tepelné čerpadlá Voda / voda

 

Chladenie pasívne a aktívne

Zdroj tepla je voda, z ktorej odoberáme pomocou tepelného čerpadla tzv. nízkopotenciálové teplo a za pomoci kompresora s pridaním elektrickej energie na jeho pohon dokážeme tento nízky teplotný potenciál zvýšiť a následne odovzdať do vody a využiť vo vykurovacej sústave a pri ohreve teplej úžitkovej vody.

Na odoberanie nízkopotenciálového tepla nám slúži studňa, alebo iný zdroj vody, ktorý sa čerpá a privádza na oddeľovací výmenník, kde odovzdá teplo zmesi vody a glykolu, ktorá sa privádza na výmenník tepelného čerpadla a odovzdá teplo chladivu, ktoré obieha v systéme tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo Vzduch / voda

tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tepelné čerpadlo Zem / voda (príklad)

Tepelné čerpadlo Voda / voda (príklad)

Ďalšie technické špecifikácie k dispozícii na stránkach výrobcu STIEBEL-ELTRON.