Tri pripojené zásobníky teplej pitnej vody SBB 600, 800 a 1000 WP SOL zo smaltovanej ocele s až 900-litrovým objemom nádoby sa dajú vynikajúco využiť pri prevádzke tepelného čerpadla a je možné ich doplniť solárnym ohrevom pitnej vody. Na tento účel disponujú zásobníky SBB WP SOL dvoma veľkoryso dimenzovanými výmenníkmi tepla s dvojitými rúrkami, ktoré sú smaltované a necitlivé voči zavápneniu. Na dosiahnutie ešte väčších výkonov tepelného čerpadla sa výmenníky tepla môžu pri inštalácii zapojiť sériovo. Špeciálne prispôsobená tepelná izolácia WDH SBB minimalizuje straty tepla a je k dispozícii ako príslušenstvo. Prírubové otvory nachádzajúce sa dole (SBB 600 WP SOL) a hore sa môžu dodatočne osadiť napr. elektrickou vykurovacou prírubou (typ FCR 28).

Najdôležitejšie znaky

  • Zásobník na 600, 800 až 1 000 litrov (podľa príslušného prístroja)
  • Na prípravu teplej vody tepelným čerpadlom a voliteľne solárnou podporou
  • Dva vnútorné veľkoplošne dimenzované výmenníky tepla s dvojitými rúrkami pre prevádzku tepelného čerpadla so stredným a vysokým výkonom
  • Voliteľné osadenie elektrickou vykurovacou prírubou
  • Vysoko účinná tepelná izolácia WDH SBB ako príslušenstvo
  • Sériová ochrana pred koróziou ochrannou anódou
  • Prípustný prevádzkový pretlak 1,0 MPa (10 bar)