Záručný a pozáručný servis

Záručný servis zabezpečuje naša spoločnosť v spolupráci so servisnými strediskami dodávateľov jednotlivých komponentov.

V prípade, že zastrešujeme projektovú i realizačnú fázu, sme pre Vás jediným kontaktným partnerom a v prípade potreby servisného zásahu Vám plne postačí jediný telefonický kontakt.

Záručná doba sa líši podľa typu produktu a splnenia záručných podmienok a je najmenej 2 roky a najviac doživotná záruka.

Naša spoločnosť taktiež zabezpečuje pozáručný servis, preventívne kontroly zariadení a zaškolenie obsluhu zariadení.

Záručný a pozáručný servis