Pre nás je každý nový projekt veľkou výzvou. Dôvod je jednoduchý, či má zákazník záujem rekonštruovať budovu, či len jej časť, alebo stavať novú budovu akéhokoľvek druhu. Snažíme sa o dosiahnutie cieľa, ktorý možno nazvať energetická hospodárnosť.

 • Energiu optimalizovať – správny návrh stavebnej koncepcie budovy a s tým súvisiace technické zariadenia budovy
 • Energiu vyrábať – efektívne využiť energetický potenciál prírody, to znamená  obnoviteľné zdroje energie
 • Energiu uchovávať –  zaobchádzať s obnoviteľnou energiou tak, aby bola k dispozícii vtedy, keď bude potrebná
 • Energiu manažovať – používať energiu, keď je k dispozícii obnoviteľná energia. Na to slúžia inteligentné, tzv. smart systémy. Moderný dom manažuje sám seba inteligentne.

Už záleži len na tom, akú časť dokumentácie pre zákazníka spracovávame, či zabezpečujeme.

 • Komplexné riešenie územia
 • Súbor stavieb, alebo solitér
 • Komplexná rekonštrukcia stavby
 • Obnova bytového domu
 • Riešenia pre podnikateľské subjekty komplexné, alebo čiastočné
 • Projekty vykurovania a vzduchotechniky, vrátane hydraulického vyregulovania…
 • Energetické certifikáty
 • Merania termokamerou s vyhodnotením, a podobne