Všade, kde sú priestorové možnosti obmedzené, svoj potenciál naplno preukazujú zásobníky SBS. Pretože ide o vyrovnávacie a prietokové zásobníky v jednom. Takto vysoko účinné výmenníky tepla zlepšujú hygienu v zásobníku, keďže na to, aby sa mohol zásobovať teplou vodou celý dom, je nutné predzásobenie iba malými množstvami pitnej vody. Navyše tiež vďaka slnečnej energii nezaťažujúcej životné prostredie: Prostredníctvom solárneho výmenníka tepla v zásobníku (SBS W SOL) je možné bez problémov zapojiť ďalší regeneratívny energetický nosič. Takto sa z kombinovaných zásobníkov vo vykurovacej pivnici stávajú skutočne výkonné stroje.

Najdôležitejšie znaky

  • Zásobníky 600, 800, 1.000, 1.500 litrov (pod¾a prístroja)
  • Kombinácia: Príprava teplej vody a vyrovnávací zásobník v jednom
  • Hygienická príprava teplej vody v prietokovej prevádzke
  • Možnosť kombinácie aj s ďalšími výrobníkmi tepla a solárnym zariadením (variant SOL)
  • Vysoko účinná tepelná izolácia (WDH) minimalizuje tepelné straty (príslušenstvo)