Solárny zásobník teplej vody SBB 300-500 Trend

SBB Trend dopĺňa sortiment v oblasti zásobníkov teplej pitnej vody pre tepelné solárne zariadenia. Disponuje bežne dostupnou, bohatou výbavou, ktorá zodpovedá strednému cenovému segmentu. Podobne ako komfortný modelový rad je aj SBB Trend priamo zapenený a obložený plastovým plášťom s krytom.

Najdôležitejšie znaky

  • Základné varianty so solídnym vybavením
  • Dole sa nachádza výmenník tepla pre solár a nad ním výmenník tepla pre dohrev
  • Nízke tepelné straty vďaka priamemu zapeneniu PU
  • Voliteľné osadenie elektrickou vykurovacou prírubou FCR alebo skrutkovacím vykurovacím telesom BGC.